Cliënttevredenheid

“2de kwartaal 2023”

Tevredenheid is voor ons een belangrijke graadmeter in het proces van permanente kwaliteitsverbetering in resultaat en beleving bij onze patiënten.

Metingen

IGHD verslavingszorg laat De Verkorte CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg, bij iedere patiënt uitvragen tegen het einde van de behandeling.

Tevens acht IGHD verslavingszorg het van belang  om direct ná behandeling/verblijf een aantal concrete zaken uit te vragen.

IGHD verslavingszorg meet daarom elk kwartaal anoniem de tevredenheid van haar patiënten op een drietal onderdelen. De kennismaking, het verblijf en de behandeling. De gemiddelden van deze metingen worden hieronder per onderdeel gepubliceerd.

De totaaltevredenheid staat op de Homepage.

Verbeterproces

De resultaten van deze metingen vormen een belangrijk onderdeel in de periodieke overlegstructuur van het management. Directie en (hoofd) behandelaren zijn zich bewust van de noodzaak tot verbetering en hebben veel baat bij deze informatie.

Kwartaal 2, 2023

VRAAGSTELLING Score
KENNISMAKING
uw aanmelding bij IGHD 8.4
1e intakegesprek bij IGHD 8.6
de gegeven informatie 8.2
VERBLIJF
de kliniek 8.1
de groepsbegeleiders 8.9
BEHANDELING
uw vaste behandelaar 9.1
de medebehandelaars 8.4

Verkorte CQ-index 2014

Met hulp van onze respondenten kunnen wij onze kwaliteit bewaken