Informatie voor familie en partners

Verslaving raakt niet alleen jou

Een verslaving heeft niet alleen effecten op de verslaafde zelf, maar ook op de omgeving. Op de partner, de kinderen, de familie en andere direct betrokkenen. Daarom heeft IGHD verslavingszorg tijdens de behandeling op een aantal afgesproken momenten ook graag contact met jouw sociale systeem.

De partner is belangrijk bij herstel van verslaving

Komt uw partner of familielid bij ons in behandeling?  IGHD verslavingszorg vindt grote betrokkenheid van partners en familieleden bij de behandeling van de patiënten belangrijk.

U kunt altijd mee naar het intakegesprek en, indien functioneel, wordt u uitgenodigd voor een confrontatiegesprek. In een aparte afspraak kunnen we u op weg helpen hoe u uw partner of familielid kunt ondersteunen bij zijn of haar herstel.

Ook verwijst IGHD graag naar Stichting Naast en adviseert iedere betrokkene met vragen minimaal een keertje betreffende website te bekijken.

 

Zelfhulpgroepen als blijvende ondersteuning in je herstel

Naast het aanbod van een Terugval Preventie Groep bij IGHD verslavingszorg zijn er speciale zelfhulpgroepen voor familie en vrienden van mensen met een verslaving. Deze groepen zijn in het hele land te vinden. Lotgenoten wisselen hier ervaringen uit en steunen elkaar bij het oplossen van problemen.

De IGHD Familiefolder

Steun bij het Wat & Hoe te doen als belanghebbende bij een blijvend herstel van de ander.