Alcoholverslaving

Direct informeren naar een beschikbare plek?

 

Alcoholverslaving is een van de meest voorkomende verslavingen. Doordat alcohol een sociaal geaccepteerde drug is en overal te koop is, is het gemakkelijk eraan verslaafd te raken. Geschat wordt dat 9% van de Nederlandse bevolking een probleemdrinker is. Je bent dus niet de enige en hoeft je er niet voor te schamen. Alcoholmisbruik kan leiden tot zowel lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid. Er kan gewenning optreden, waardoor je steeds meer gaat drinken. Je komt thuis na je werk en drinkt een paar biertjes, dat is toch normaal? Maar hoe meer je drinkt, hoe beter je ertegen kunt.

Is dit eigenlijk wel heel herkenbaar voor je, dan heb je mogelijk een alcoholverslaving: je denkt tijdens je werk al na over dat eerste glas dat je later die dag gaat drinken (of waar je het moet gaan halen, omdat je niets in huis hebt). Je hebt alcohol nodig om te ontspannen, om in een andere stemming te komen, of om bepaalde angsten en spanningen te verminderen. Ontwenningsverschijnselen wanneer je niet drinkt. Zweten, raakt geïrriteerd en/of krijgt een depressief gevoel. Je maakt vaak ruzie over je drankgebruik met de mensen om je heen. Je zegt dat je gaat minderen of stoppen maar doet dit niet. Wij kunnen je hulp bieden bij je verslaving aan alcohol.

Individuele Verslavingszorg op maat

Hoe komt het dat je verslaafd aan alcohol bent geraakt? IGHD verslavingszorg neemt ruim de tijd om je te leren kennen. Samen met je behandelmanager en een ervaringsdeskundige begeleider én het team van de psychiater en de verslavingsarts stellen we een plan van aanpak op om van je alcoholverslaving af te komen. Deze aanpak sluit aan bij jouw individuele behoeften. In vier stappen, de hoekstenen van je fundament tot stevig en langdurig herstel, bereiken we ons gezamenlijke doel.

Respect en privacy

Een leven zonder alcoholverslaving is mogelijk én voelt geweldig. Daarvan is het gehele personeel van IGHD verslavingszorg overtuigd , sommigen zelfs door eigen ervaring. Centraal in je behandeling staat het respect voor jou. Dat betekent ook respect voor jouw privacy. Wat je over jezelf vertelt, is strikt vertrouwelijk. IGHD verslavingszorg informeert niemand over jouw contact met ons en verstrekt geen informatie over jouw situatie aan anderen, tenzij je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Team

IGHD verslavingszorg werkt met een vaste psychiater, een vaste verslavingsarts en verschillende (GZ/klinisch) psychologen om het behandelproces te begeleiden. Allemaal hebben ze kennis en ervaring met de afkick en behandeling van een verslaving aan alcohol.

Je vaste behandelmanager begeleidt je tijdens het hele traject. Hij is er voor je vanaf de intake tot het einde van je behandeling.

door naar WERKWIJZE