Behandeling verslaving - 2de stap

Diagnose - Wat Moet Ik Doen

Tijdens het intakegesprek heeft IGHD verslavingszorg een voorlopig Plan van Aanpak gemaakt. Daarin staat in ieder geval:

  • Een schets van jouw (thuis) situatie, gebruik en (medische) historie;
  • De doelen die je met de behandeling wilt bereiken;
  • Een behandelvoorstel;
  • Een tijdsindicatie.

Vervolgens word je uitgenodigd voor een psychiatrisch onderzoek. De resultaten van dit onderzoek bepalen hoe je behandeltraject verder ingevuld zal worden. Het kan dan zijn dat naast de diagnose ‘verslaving’ (Afhankelijkheid) ook andere diagnoses, co morbiditeiten, naar boven komen zoals bijvoorbeeld:

  • Borderline
  • AD(H)D
  • Depressie/Burn-out
  • PDD NOS
  • Angst en Paniekstoornissen
  • Schizofrenie

IGHD verslavingszorg behandelt primair (80% van de behandeltijd) jouw afhankelijkheid. Behandeling van co morbiditeit vindt plaats in met name de face-to-face (1 op 1) contacten (20%) met je persoonlijk behandelaar. IGHD verslavingszorg zal waar nodig jou (via een uitgebreide rapportage en advies aan jouw huisarts) bijstaan in je vervolgtraject.

Na het psychiatrische onderzoek word je door onze verslavingsarts onderworpen aan een lichamelijk onderzoek. Eventuele noodzaak voor DETOX wordt onderzocht.

Tijdens een overleg tussen de psychiater, de verslavingsarts en de behandelmanager, die je allen gesproken hebt, wordt het Plan van Aanpak definitief en wordt besloten middels een Behandelovereenkomst voor welke invulling van behandeling gekozen wordt.

In één behandeling wordt je gehele problematiek door ons behandeld

door naar Behandeling