(door)verwijzers - professionals

Preventie

IGHD verslavingszorg neemt deel aan en organiseert zelf Preventie Bijeenkomsten.

Tevens geven wij op verzoek Deskundigheidsbevordering aan Wijkteams en andere professionals die met verslaving en de invloed op het systeem in aanraking komen.

BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING, NEEM CONTACT OP