Cliënttevredenheid

“4de kwartaal 2022”

Tevredenheid is voor ons een belangrijke graadmeter in het proces van permanente kwaliteitsverbetering in resultaat en beleving bij onze cliënten.

Metingen

Jaarlijks liet IGHD verslavingszorg, zoals toen verplicht, een onafhankelijk onderzoek verrichten; De Verkorte CQ-index Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg, op deze site staan de laatste twee onderzoeken te lezen en te downloaden. Op dit moment heeft IGHD deze gegevens uitvraag geïntegreerd in de verplichte aanleveringen aan Akwa GGZ.

Tevens acht IGHD verslavingszorg het van belang  om direct ná behandeling/verblijf een aantal concrete zaken uit te vragen.

IGHD verslavingszorg meet daarom elk kwartaal anoniem de tevredenheid van haar patiënten op een drietal onderdelen. De kennismaking, het verblijf en de behandeling. De gemiddelden van deze metingen worden hieronder per onderdeel gepubliceerd.

De totaaltevredenheid staat op de Homepage.

Verbeterproces

De resultaten van deze metingen vormen een belangrijk onderdeel in de periodieke overlegstructuur van het management. Directie en (hoofd) behandelaren zijn zich bewust van de noodzaak tot verbetering en hebben veel baat bij deze informatie.

Kwartaal 4, 2022

VRAAGSTELLING Score
KENNISMAKING
uw aanmelding bij IGHD 8.8
1e intakegesprek bij IGHD 8.5
de gegeven informatie 8.4
VERBLIJF
de kliniek 8.4
de groepsbegeleiders 8.6
de weekend activiteit NVT
BEHANDELING
uw vaste behandelaar 9.0
de medebehandelaars 8.4

 

Ik wil graag CONTACT