Behandeling verslaving - 1ste stap

Intake - Wat Wil Ik Doen

Kennismaking

In het intakegesprek wil IGHD verslavingszorg een compleet beeld krijgen van jou als mens en als patiënt, inclusief je (medische) achtergrond en je wensen voor de toekomst.

Bij dit gesprek is altijd een ervaringsdeskundige hulpverlener aanwezig. Zij hebben zelf ook dit gesprek en deze behandeling meegemaakt.

Persoonlijke behandel traject

Je vertelt jouw verhaal en samen met jou zet IGHD verslavingszorg je problemen op een rij. Niet alleen je verslaving zeker ook de zaken die daar aan voorafgaan. Ook schat IGHD verslavingszorg samen met jou zo goed mogelijk in hoe het is gesteld met je fysieke en psychische conditie en jouw sociaal/maatschappelijke situatie.

Van groot belang voor ons is in ieder geval vast te kunnen stellen hoe  gemotiveerd  je bent om aan je nieuwe leven te willen werken. Immers, Jij Moet Het Doen !

IGHD verslavingszorg informeert je vervolgens over ons programma en de kliniek en beantwoordt al je vragen.

IGHD verslavingszorg neemt ruim de tijd om je te leren kennen en behandelt met respect. In overleg met jou stelt de behandelmanager een voorlopig Plan van Aanpak op dat aansluit bij jouw individuele behoeften. We bespreken samen hoe jouw opname in ons afkickcentrum er uit gat zien. Daarbij wordt ook rekening gehouden met je eventuele partner of gezin en alle andere belangrijke zaken.

Daarna maken we samen een afspraak: Jij Gaat Het Doen !

Maak een AFSPRAAK