Vergoeding

Geheel verzekerde zorg

IGHD verslavingszorg is een Klinische SGGZ instelling voor medisch-specialistische geestelijke gezondheidszorg. Deze zorg wordt vergoed door de verzekering vanuit de verplichte basisverzekering. Uiteraard geldt hier een wettelijk vastgesteld eigen risico.

Wij zijn sinds 2011 toegelaten door de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders).

Aanmelden voor intakegesprek

Wat zijn de kosten van afkicken?

Bij IGHD verslavingszorg hoef je het bedrag van de behandeling niet vooruit te betalen. Wij declareren rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar middels het ZPM (Zorg Prestatie Model).
Het kan zijn dat jouw zorgverzekeraar in de polis heeft staan dat zij verslavingszorg slechts deels vergoed.
Wij nemen dan genoegen met die vergoeding welke de zorgverzekeraar aan ons betaalt en zullen je dus GEEN aanvullende verzekeringskosten in rekening brengen.

Voor niet-verzekerde diensten geldt er bij IGHD een éénmalige zelfstandige bijdrage per patiënt van  €380,– (NIET vergoed door de zorgverzekering)

 

Erkende instelling

IGHD verslavingszorg is als instelling opgenomen in het register ‘Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners’ (AGB). Onze AGB-code is 22227306. Zo zijn wij herkenbaar voor alle Nederlandse Zorgverzekeraars als erkende instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg.

 

Declaratie van jouw verslavingsbehandeling volgens het  Zorg Prestatie Model

IGHD verslavingszorg maakt gebruik van het wettelijk voorgeschreven Zorg Prestatie Model (ZPM). Het ZPM is een bundeling van alle zorg die aan je verleend wordt, zowel de diagnose, eventueel nader onderzoek, een of meer behandelingen etc. De tijd die IGHD aan jouw behandeling besteedt wordt ingevoerd in het ZPM. Hierin worden de minuten opgenomen waarin je fysiek met jouw behandelaar spreekt. Dat is de directe tijd. Ook wordt rekening gehouden met de minuten die de behandelaar besteedt aan bijvoorbeeld het opstellen van jouw behandelplan, het opstellen van het verslag van een behandelcontact, het plegen van een telefoontje of een overleg met collega’s over jouw behandeling.

 

Hoofdbehandelaar

Vanaf 1 januari 2014 is een medisch specialist eindverantwoordelijk voor jouw behandeling.  Meestal is de hoofdbehandelaar niet jouw persoonlijk behandelaar, maar voert de hoofdbehandelaar wel meerdere gesprekken met je. Jouw persoonlijk behandelaar en jouw groepsbehandelaar stemmen de aanpak en jouw voortgang van de behandeling met de hoofdbehandelaar af.

 

Eigen risico

In de basisverzekering geldt een eigen risico van €385 euro (2024). Dit kan anders zijn als je gebruik maakt van bijstand en de gemeente voor jou een polis heeft afgesloten. Het kan ook zijn dat je zelf een hoger risico hebt gekozen, en daarmee ook een lagere premie. Of en in welke mate je met de behandeling bij IGHD verslavingszorg jouw eigen risico aanspreekt, hangt af van de vraag of je in het kalenderjaar al eerder andere zorg hebt gekregen die onder de basisverzekering valt. Mocht jouw eigen risico aangesproken worden, ontvangt je van de verzekeraar een factuur nadat IGHD verslavingszorg heeft gefactureerd. Afhankelijk van het moment van starten (bijvoorbeeld in november van een bepaald jaar) en het moment van afsluiten (bijvoorbeeld) na een jaar, kan je nog een jaar later een factuur ontvangen voor het aanspreken van jouw eigen risico in het vorige kalenderjaar.

 

Wat valt onder jouw ZPM zorgtraject bij IGHD verslavingszorg?

  • het telefonische intakegesprek met de hulpverlener van de Aanmeldservice;
  • de persoonlijke intakegesprekken met de (hoofd)behandelaar;
  • de verslaglegging van behandelsessies;
  • eventuele consultatie (met jouw goedkeuring) van huisarts of medisch specialisten bij wie je in behandeling bent;
  • eventuele consultatie van instellingen waar je eerder in behandeling bent geweest;
  • de behandeling;
  • de tijd die de behandelaar besteedt aan administratie en inhoudelijk over jouw behandeling.

Ook indien je tussentijds afziet van verdere behandeling worden activiteiten die tot dat moment hebben plaatsgevonden, in rekening gebracht bij jouw verzekeraar.

We kunnen de behandeling vergoeden als je:

  • een geldige verwijzing hebt van bijvoorbeeld jouw huisarts of psychiater, als je
  • verzekerd bent (de wettelijk verplichte basisverzekering) en als je een
  • geldig identiteitsbewijs hebt getoond.