Raad van toezicht

IGHD verslavingszorg levert kwaliteit

Het is makkelijk dit over onszelf te zeggen, maar hoe denken anderen daarover?

Om die vraag te beantwoorden, hebben we een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit vakmensen die geen belangen hebben bij IGHD Verslavingszorg, maar wel toezicht houden op onze organisatie en betrokken zijn bij beleidsbeslissingen. Dat doen zij door te controleren of we onze vooraf gestelde doelen halen, of we dat op een efficiënte en doelmatige manier doen én of we de wet- en regelgeving juist naleven en wij ethisch verantwoord blijven in onze werkwijze.

Publicatie WNT 2022

IGHD publiceert jaarlijks de WNT gegevens.