Wat doet lachgas met je?

Als je lachgas gebruikt geeft dit een korte en sterke roes. De effecten zijn vrijwel direct merkbaar. Je ervaart een gevoel van bijna bewustzijnsverlies, het is redelijk vergelijkbaar met het gevoel van dronken zijn. Het inademen van het lachgas zorgt voor een kort effect dat ongeveer 1 tot 5 minuten duurt. Je wordt licht in je hoofd, spieren ontspannen en ervaart minder pijn. Ook kan het voorkomen dat beelden en geluid anders worden ervaren dan normaal gesproken. Het kan zelfs zijn dat je dingen gaat zien of horen die er helemaal niet zijn.

Waarom is lachgas slecht voor je?

Door veelvuldig gebruik van lachgas kan er een vitamine B12 te kort ontstaan. Dit kan leiden tot klachten zoals verlammings- en uitvalverschijnselen het kan ook zorgen voor zenuwschade.

Hoe herken je een lachgasverslaving?

Als je moeilijk kan stoppen met het gebruik van lachgas en als je stopt met gebruiken je een sterke drang voelt om opnieuw te gaan gebruiken, dan kan je zeggen dat je verslaafd bent aan lachgas.

Gevaar voor zenuwschade

Heb jij een lachgasverslaving?

IGHD neemt ruim de tijd om je te leren kennen

Individuele Verslavingszorg 

Hoe komt het dat je verslaafd aan lachgas bent geraakt? IGHD verslavingszorg neemt ruim de tijd om je te leren kennen. Samen met je behandelmanager en een ervaringsdeskundige begeleider én het team van de psychiater en de verslavingsarts stellen we een plan van aanpak op om van je lachgasverslaving af te komen. Deze aanpak sluit aan bij jouw individuele behoeften. In vier stappen, de hoekstenen van je fundament tot stevig en langdurig herstel, bereiken we ons gezamenlijke doel.

Respect en privacy

Een leven zonder lachgas is mogelijk én voelt geweldig. Daarvan is het gehele personeel van IGHD verslavingszorg overtuigd , sommigen zelfs door eigen ervaring. Centraal in je behandeling staat het respect voor jou. Dat betekent ook respect voor jouw privacy. Wat je over jezelf vertelt, is strikt vertrouwelijk. IGHD verslavingszorg informeert niemand over jouw contact met ons en verstrekt geen informatie over jouw situatie aan anderen, tenzij je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Team

IGHD verslavingszorg werkt met een vaste psychiater, een vaste verslavingsarts en verschillende (GZ/klinisch) psychologen om het behandelproces te begeleiden. Allemaal hebben ze kennis en ervaring in het helpen afkicken van lachgas.

Je vaste casemanager begeleidt je tijdens het hele traject. Hij is er voor je vanaf de intake tot het einde van je behandeling (preventie terugval). Ook is hij de contactpersoon voor de naaste familie en/of partner en de doorverwijzer.

Neem die stap en meld je aan!