Diagnose

Psychiatrisch onderzoek, lichamelijk onderzoek, vaststellen zorgzwaarte, eventuele Detox behoefte, vervolgbehandeling, WMO, opnamegesprek met informatie over behandeling, tekenen Behandelovereenkomst.

Alleen indien medisch noodzakelijk, als het thuis écht niet kan, vindt er een Detox plaats bij één van onze samenwerkingspartners.

In één behandeling krijgt al jouw problematiek onze aandacht

Tijdens het intakegesprek heeft IGHD verslavingszorg een voorlopig Plan van Aanpak gemaakt. Daarin staat in ieder geval:

  • Een schets van jouw (thuis) situatie, gebruik en (medische) historie;
  • De doelen die je met de behandeling wilt bereiken;
  • Een behandelvoorstel;
  • Een tijdsindicatie.

Vervolgens word je uitgenodigd voor een psychiatrisch onderzoek. De resultaten van dit onderzoek bepalen hoe je behandeltraject verder ingevuld zal worden. Meestal zijn er naast de diagnose ‘verslaving’ (Afhankelijkheid) ook andere diagnoses aanwezig, zoals bijvoorbeeld:

  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • AD(H)D
  • Depressie/Burn-out
  • ASS
  • Angst en Paniekstoornissen
  • Schizofrenie

IGHD verslavingszorg behandelt primair (80% van de behandeltijd) jouw afhankelijkheid. Behandeling en uitleg van onderliggende problematiek vindt met name plaats in de face-to-face (1 op 1) contacten (20%) met je persoonlijk behandelaar. IGHD verslavingszorg zal samen met jou in deze gevallen vervolgbehandeling gaan uitzoeken en je met een goede overdracht doorverwijzen.

Na het psychiatrisch onderzoek word je door onze verslavingsarts onderworpen aan een lichamelijk onderzoek. Eventuele noodzaak voor een DETOX wordt hier vastgesteld.

Tijdens een overleg tussen de psychiater, de verslavingsarts en de behandelmanager, die je allen gesproken hebt, wordt het Plan van Aanpak definitief en wordt door hen besloten, middels het door jou laten ondertekenen van een Behandelovereenkomst, dat je bij ons in behandeling kunt komen.