(door)verwijzers - professionals

Intensieve verslavingszorg in kleine setting

Kwaliteit

IGHD SGGZ Verslavingszorg heeft een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut gedeponeerd en maakt actief gebruik van ROM. IGHD evalueert op basis van een TUSSENROM in SDM (ook in MDO) en is voor het bewaken van haar kwaliteit aangesloten bij AKWA. Wij werken volledig via het EPD van Medicore. U vindt ons via ZORGDOMEIN.

Doelgroep

IGHD SGGZ Verslavingszorg biedt Specialistische Verslavingszorg aan patiënten met een ZT05 die in een ambulante setting (met professioneel begeleide huisvesting) een zeer intensief multidisciplinair behandelprogramma volgen, met specifieke aandacht voor het evidence based Minnesota model.

Criteria: IGHD SGGZ Verslavingszorg behandelt uitsluitend patiënten met Afhankelijkheid. Er is altijd sprake van co morbiditeit op As-I en/of op As-II. Tevens zijn er meerdere, ernstige problemen op As-IV. De GAF is in alle gevallen lager dan 60 (LVB uitgesloten).

Indicatiestelling

Tijdens de uitgebreide intake procedure wordt er in MDO, psychiater, MIAM verslavingsarts én GGZ-agoog beslist of patiënt in aanmerking komt voor behandeling door IGHD SGGZ Verslavingszorg of met advies terugverwezen wordt naar de doorverwijzer.

In geval van noodzakelijke DETOX, geschiedt dit bij één van onze partners.

Programma

Het intensieve, dagelijkse behandelprogramma omvat een aantal vaste behandelmodule’s (psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie) en bestaat voor 80% uit groepstherapie / behandeling in groep (groepen van maximaal 6 personen) en 20% uit face-to-face contacten. Deze één op één contacten gaan specifiek in op de co morbiditeit en bieden extra steun. In de behandeling is structurele aandacht voor het systeem.

Patiënten kunnen wekelijks op vrijdagmiddag (fysiek en online) terecht bij de IGHD Terugval Preventie Groep.

 

Behandelprogramma IGHD afkicken

Behandelprogramma IGHD afkicken 2

Zorgpaden

IGHD SGGZ Verslavingszorg biedt sinds 2017 naast het vertrouwde 4-wekelijks Basis Programma ook het zorgpad Preventief & Kort speciaal voor recidivisten in korte remissie met dreigende terugval en/of welke reeds eerder een klinisch programma hebben doorlopen.

 

E-Health

Vanaf 2022 is er de mogelijkheid om via een Patiëntenportaal je eigen gegevens in te zien en te delen met belanghebbenden.

Diverse nieuwe mogelijkheden m.b.t. E-Health kunnen worden ontsloten.

direct naar CONTACT