(door)verwijzers – professionals

Intensieve verslavingszorg in kleine setting met nadruk op onderliggende problematiek.

 

 

Kwaliteit

IGHD Verslavingszorg ziet een Klinische opname als een noodzakelijke interventie in een (langdurig) ambulant traject. Van belang is hier samenwerking met alle betrokken ketenpartners. Wij zijn voorstander van een warme overdracht en tussentijdse afstemming. Binnen de contouren van het IZA participeren wij in overlegorganen voor een nog betere (regionale) samenwerking.

IGHD Verslavingszorg heeft een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut gedeponeerd en maakt actief gebruik van ROM. IGHD evalueert op basis van een TUSSENROM in SDM (ook in MDO) en is voor het bewaken van haar kwaliteit aangesloten bij AKWA. Wij werken volledig via het EPD van Medicore.

U vindt ons gemakkelijk via ZORGDOMEIN voor een verwijzing.

 

Doelgroep

IGHD Verslavingszorg biedt Specialistische Verslavingszorg aan patiënten met een ZT05 die in een kleine Klinische setting een zeer intensief multidisciplinair behandelprogramma volgen, gericht op oorzaken en niet alleen de gevolgen van verslaving; volledig op basis van de Zorgstandaarden en met aandacht voor het Evidence Based (Cochrane J. Kelly/2020) Minnesota model.

 

Criteria

IGHD Verslavingszorg is koploper in zinnige zorg en besteedt veel aandacht aan haar triage-traject. Patiënten kampen met:

  1. forse co morbiditeits gerelateerde afhankelijkheidsproblematiek;
  2. in vele gevallen is er geen of een zeer beperkt systeemsteun;
  3. is reeds in ambulante setting getracht de problematiek te behandelen (stepped care);
  4. LVB is uitgesloten.

 

Indicatiestelling

Tijdens de uitgebreide Diagnose Fase wordt er in MDO door psychiater, MIAM verslavingsarts én GGZ-agoog beslist of patiënt in aanmerking komt voor behandeling door IGHD Verslavingszorg of met alternatief passend advies terugverwezen wordt naar de doorverwijzer.

In geval van noodzakelijke DETOX, geschiedt dit vooraf, direct aansluitend op de opname bij één van onze partners.

 

Programma

Het intensieve, dagelijkse behandelprogramma omvat een aantal vaste behandelmodules (psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie) en bestaat voor 80% uit groepstherapie/behandeling in groep (groepen van maximaal 6 patiënten/3 psychologen) en 20% uit face-to-face contacten. Deze één op één contacten gaan specifiek in op de co morbiditeit. In de behandeling is structurele aandacht voor het systeem, co morbiditeit, ambulante (vervolg)behandeling, maatschappelijke ondersteuning en eventuele beschermde woonvormen.

Patiënten kunnen wekelijks (fysiek en online) terecht bij de IGHD Terugval Preventie Groep.

 

E-Health

Vanaf 2022 is er de mogelijkheid om via een Patiëntenportaal je eigen gegevens in te zien en te delen met belanghebbenden.

Diverse nieuwe mogelijkheden m.b.t. E-Health worden ontsloten en ingezet waar geïndiceerd.