(door)verwijzers - professionals

Intensieve verslavingszorg in kleine setting

Kwaliteit

IGHD SGGZ Verslavingszorg ziet een Klinische opname als een noodzakelijke interventie in een (langdurig) ambulant traject. Van belang is hier samenwerking met alle betrokken ketenpartners. Wij zijn voorstander van een warme overdracht en tussentijdse afstemming. Binnen de contouren van het IZA participeren wij in overlegorganen voor een nog betere (regionale) samenwerking.

IGHD SGGZ Verslavingszorg heeft een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut gedeponeerd en maakt actief gebruik van ROM. IGHD evalueert op basis van een TUSSENROM in SDM (ook in MDO) en is voor het bewaken van haar kwaliteit aangesloten bij AKWA. Wij werken volledig via het EPD van Medicore. U vindt ons via ZORGDOMEIN.

Doelgroep

IGHD SGGZ Verslavingszorg biedt Specialistische Verslavingszorg aan patiënten met een ZT05 die in een kleine Klinische setting een zeer intensief multidisciplinair behandelprogramma volgen, volledig op basis van de Zorgstandaarden en met aandacht voor het Evidence Based (Cochrane J. Kelly/2020) Minnesota model.

Criteria:

IGHD SGGZ Verslavingszorg is koploper in zinnige zorg en besteedt veel aandacht aan haar triage-traject. Patiënten kampen met forse co morbiditeits gerelateerde afhankelijkheidsproblematiek, in vele gevallen is er weinig of beperkte systeemsteun. Er is vaak reeds in ambulante setting getracht de problematiek te behandelen (stepped care). LVB is uitgesloten.

Indicatiestelling

Tijdens de uitgebreide Diagnose Fase wordt er in MDO door psychiater, MIAM verslavingsarts én GGZ-agoog beslist of patiënt in aanmerking komt voor behandeling door IGHD SGGZ Verslavingszorg of met alternatief passend advies terugverwezen wordt naar de doorverwijzer.

In geval van noodzakelijke DETOX, geschiedt dit direct vooraf aan opname bij één van onze partners.

Programma

Het intensieve, dagelijkse behandelprogramma omvat een aantal vaste behandelmodules (psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie) en bestaat voor 80% uit groepstherapie / behandeling in groep (groepen van maximaal 6 patiënten/3 psychologen) en 20% uit face-to-face contacten. Deze één op één contacten gaan specifiek in op de co morbiditeit. In de behandeling is structurele aandacht voor het systeem, co morbiditeit, ambulante (vervolg)behandeling, maatschappelijke ondersteuning en eventuele beschermde woonvormen.

Patiënten kunnen wekelijks op vrijdagmiddag (fysiek en online) terecht bij de IGHD Terugval Preventie Groep.

 

Behandelprogramma IGHD afkicken

Behandelprogramma IGHD afkicken 2

Zorgpaden

IGHD SGGZ Verslavingszorg biedt sinds 2017 naast het vertrouwde 4-wekelijks Basis Programma ook het zorgpad Preventief & Kort speciaal voor recidivisten in korte remissie met dreigende terugval en/of welke reeds eerder een klinisch programma hebben doorlopen.

 

E-Health

Vanaf 2022 is er de mogelijkheid om via een Patiëntenportaal je eigen gegevens in te zien en te delen met belanghebbenden.

Diverse nieuwe mogelijkheden m.b.t. E-Health kunnen worden ontsloten en ingezet waar geïndiceerd.

direct naar CONTACT