Informatie voor familie en partners

Verslaving is niet van jouw alleen

Een verslaving heeft niet alleen effecten op de verslaafde zelf, maar ook op de omgeving. Op de partner, de kinderen, de familie en andere direct betrokkenen. Daarom heeft IGHD verslavingszorg tijdens de behandeling op een aantal afgesproken momenten ook graag contact met dit sociale systeem van de verslaafde.

De partner is belangrijk bij herstel van verslaving

Komt uw partner of familielid bij ons in behandeling?  IGHD verslavingszorg vindt grote betrokkenheid van partners en familieleden bij de behandeling van de cliënten belangrijk. U kunt altijd mee naar het intakegesprek en, indien functioneel, wordt u uitgenodigd voor een confrontatiegesprek. In een aparte afspraak kunnen we u op weg helpen hoe u uw partner of familielid kunt ondersteunen bij zijn of haar herstel.

Zelfhulpgroepen als blijvende ondersteuning in je herstel

Naast het aanbod van IGHD verslavingszorg zijn er speciale zelfhulpgroepen voor familie en vrienden van mensen met een verslaving. Deze groepen zijn in het hele land te vinden. Lotgenoten wisselen hier ervaringen uit en steunen elkaar bij het oplossen van problemen.

Tevens heeft IGHD een nauwe samenwerking met Stichting Naast en adviseert iedere betrokkene met vragen minimaal een keertje betreffende website te bekijken.

Familie en partners kunnen contact met opnemen via 010 423 27 11

of via CONTACT