Missie en visie

Onze missie

IGHD verslavingszorg is gespecialiseerd in het behandelen, begeleiden en voorkomen van de ziekte van verslaving bij volwassenen met een zware afhankelijkheid. Vanuit een respectvolle, individuele en patiëntgerichte aanpak richten wij ons op abstinentie en blijvende verbetering van leven.

Onze visie

IGHD verslavingszorg beschouwt verslaving als ziekte en het gevolg van een biologische kwetsbaarheid. Verschillende factoren op biologisch, psychologisch of sociaal gebied kunnen deze kwetsbaarheid voor de verslavingsziekte bloot leggen en deze ziekte activeren. Dit leidt tot verlies van autonomie op het gebied van emoties, denken en handelen.

Patiënten kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de oorzaak van hun verslaving. We kunnen wel bezien wat zij zélf kunnen bijdragen aan hun verbetering en het beloop van deze ziekte. Vaak komt verslaving voor gecombineerd met- of is het mede het gevolg van andere psychiatrische ziekten of stoornissen.

In de diagnosefase bij IGHD verslavingszorg wordt deze zogenaamde comorbiditeit gediagnosticeerd voorafgaand aan de behandeling. De diagnostiek omvat verder het inventariseren van het (verslavings-)gedrag, de mate van afhankelijkheid, de levensomstandigheden en een gericht onderzoek naar de psychische en somatische toestand van de patiënt.

De behandelingen bij IGHD verslavingszorg zijn gericht op het bereiken van abstinentie, een zo hoog mogelijke mate van autonomie en het zo gelukkig mogelijk leven in onze samenleving.

Naast het behandelen van de verslaving begeleidt IGHD verslavingszorg bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden, wonen en (samen)werken.

Na afronding van de behandeling bieden wij ex-patiënten de mogelijkheid vragen te stellen of advies in te winnen over hun herstel in de thuissituatie via onze Terugval Preventie Groep.