Kennismaking

In het intakegesprek wil IGHD verslavingszorg een compleet beeld krijgen van jou als mens en als patiënt, inclusief je (medische) achtergrond en je wensen voor de toekomst.

Bij dit gesprek is altijd een ervaringsdeskundige hulpverlener betrokken. Zij hebben zelf ooit ook dit gesprek en deze behandeling ondergaan.

Persoonlijk behandeltraject

Je vertelt jouw verhaal en samen met jou zet IGHD verslavingszorg je problemen op een rij. Niet alleen je verslaving! Zeker ook de zaken die daar aan voorafgegaan zijn. Ook schat IGHD verslavingszorg samen met jou zo goed mogelijk in hoe het is gesteld met je fysieke en psychische conditie en jouw sociaal/maatschappelijke situatie.

Van groot belang voor ons is in ieder geval vast te kunnen stellen hoe gemotiveerd je bent om aan je nieuwe leven te willen werken. Immers, Jij Moet Het Doen!

IGHD verslavingszorg informeert je vervolgens over ons programma en de kliniek en beantwoordt al je vragen.

IGHD verslavingszorg neemt ruim de tijd om je te leren kennen en behandelt je met respect. In overleg met jou stelt de behandelmanager een voorlopig Plan van Aanpak op dat aansluit bij jouw individuele behoeften. We bespreken samen hoe jouw opname in ons afkickcentrum er uit gaat zien. Daarbij wordt ook rekening gehouden met je eventuele partner of gezin en alle andere belangrijke zaken zoals vervolgzorg, beschermd wonen en/of ondersteuning.

Tijdens het intakegesprek maken we een voorlopig Plan van Aanpak. Daarin staat in ieder geval:

  • Een schets van jouw (thuis) situatie, gebruik en (medische) historie
  • De doelen die je met de behandeling wilt bereiken
  • Een behandelvoorstel
  • Een tijdsindicatie
Daarna maken we samen een afspraak: Jij Gaat Het Doen !