Algemene Voorwaarden

Onze verslavingszorg volgens voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse GGZ zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en MIND in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden per 1 januari 2017.

 

Veilige en betrouwbare zorg

Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling kan een overeenkomst ten grondslag liggen gericht op behandeling, al dan niet in combinatie met verblijf. Deze overeenkomst is de bijzondere overeenkomst geregeld in Boek 7 , Titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek, de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO). Daarnaast kan het een overeenkomst betreffen gericht op begeleiding al dan niet in combinatie met verblijf.
Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor het tot stand komen van een dergelijke overeenkomsten en geven aan wat de cliënt en de zorginstelling bij de uitvoering daarvan mogen verwachten. Het spreekt vanzelf dat het unieke en persoonlijke contact van de cliënt met de zorgverleners daarnaast een belangrijke factor is.

Algemene Voorwaarden

IGHD levert zorg conform de Algemene Voorwaarden SER 2022.

Bekijk de folder