Klachtenafhandeling

Wij Zijn Totaal Onafhankelijk

Wij spannen ons maximaal in om je te behandelen op een wijze die past bij jouw wensen en verwachtingen. IGHD verslavingszorg staat voor kwaliteit en veiligheid en is daarop aanspreekbaar. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over je behandeling. In dat geval horen wij dat graag van je. Jouw ervaringen kunnen voor medewerkers van IGHD verslavingszorg een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren.

De Klachtenfunctionaris

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris. Deze neemt binnen 5 dagen contact op. De klachtenfunctionaris kan ook helpen bij het verwoorden van de klacht, kan meer informatie vragen en bemiddelen. Verder zorgt de klachtenfunctionaris dat iedereen op de hoogte is van alle stappen en alle informatie heeft. Ook is de klachtenfunctionaris aanwezig bij eventuele bemiddelingsgesprekken. De klachtenfunctionaris geeft geen oordeel over de klacht.

De afronding van de klacht moet plaatsvinden binnen 6 weken.
Dit kan langer duren als dit nodig is om alles zorgvuldig af te handelen.

De directie geeft binnen 6 weken een oordeel over de klacht en doet dit schriftelijk.

Je kunt schriftelijk contact opnemen via:

IGHD SGGZ verslavingszorg
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Terbregseweg 1, 3056 JS Rotterdam

of per Email via:

klachtenfunctionaris@IGHD.nl

 

Als het op bovenstaande manier niet naar tevredenheid kan worden afgerond, is het de klacht in te dienen bij de Geschillen Commissie.

IGHD is aangesloten bij de Geschillen Commissie.