Wij Zijn Totaal Onafhankelijk

Wij spannen ons maximaal in om je te behandelen op een wijze die past bij jouw wensen en verwachtingen. IGHD verslavingszorg staat voor kwaliteit en veiligheid en is daarop aanspreekbaar. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over je behandeling. In dat geval horen wij dat graag van je. Jouw ervaringen kunnen voor medewerkers van IGHD verslavingszorg een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren.

Je kunt je klacht op de volgende manieren melden

Indien je iemand wilt spreken, die wat meer op afstand staat van je probleem kan je je tot de Cliëntenraad van IGHD verslavingszorg wenden clientenraad@ighd.nl  Hoewel het afhandelen van klachten niet tot een taak van de Cliëntenraad behoort, kunnen zij luisteren naar je klacht en je helpen met de bemiddeling en een mogelijke oplossing.

Als de klacht in dit persoonlijk gesprek niet kan worden opgelost, dan kan je een klacht schriftelijk indienen bij de Klachtenfunctionaris van IGHD verslavingszorg.

De Klachtenfunctionaris

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris. Deze neemt binnen 5 dagen contact op. De klachtenfunctionaris kan ook helpen bij het verwoorden van de klacht, kan meer informatie vragen en bemiddelen. Verder zorgt de klachtenfunctionaris dat iedereen op de hoogte is van alle stappen en alle informatie heeft. Ook is de klachtenfunctionaris aanwezig bij eventuele bemiddelingsgesprekken. De klachtenfunctionaris geeft geen oordeel over de klacht.

De afronding van de klacht moet plaatsvinden binnen 6 weken.
Dit kan langer duren als dit nodig is om alles zorgvuldig af te handelen.

De directie geeft binnen 6 weken een oordeel over de klacht en doet dit schriftelijk.

Je kunt schriftelijk contact opnemen via:

IGHD SGGZ verslavingszorg
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Terbregseweg 1, 3056 JS Rotterdam

of per Email via:

klachtenfunctionaris@ighd.nl

 

Als het op bovenstaande manier niet naar tevredenheid kan worden afgerond, is het de klacht in te dienen bij de Geschillen Commissie.

IGHD is aangesloten bij de Geschillen Commissie.