Intensieve behandeling met aantoonbaar het beste resultaat

Hoe Doen Wij Het

Individuele Verslavingszorg op maat. IGHD verslavingszorg neemt ruim de tijd om je te leren kennen en behandelt je met respect. Samen met een ervaringsdeskundige behandelmanager én het team van de psychiater en de verslavingsarts stellen we een Plan van Aanpak op. Daarbij wordt rekening gehouden met je werk, eventuele partner of gezin.

In vier stappen, INTAKE, DIAGNOSE, BEHANDELING en TERUGVALPREVENTIE, de hoekstenen van je fundament tot stevig en langdurig herstel, wordt ons gezamenlijke doel bereikt.

Opname bij IGHD

  • intensieve behandeling
  • Aandacht voor alle problematieken
  • Groepsgrootte van max 6 patiënten
  • Dagelijks 1op1 behandeling

 

IGHD werkwijze

1. Intake

Voorselectie, informatief gesprek over de behandeling en uitvraag van patiëntgegevens inclusief (beoordelen) medische historie. Na positieve eerste screening start het Zorgtraject. Lees meer

2. Diagnose

Psychiatrisch onderzoek, lichamelijk onderzoek, vaststellen zorgzwaarte, eventuele Detox behoefte, opnamegesprek met informatie over behandeling en mogelijke doorbehandeling, tekenen Behandelovereenkomst. Indien nodig vindt er een Detox plaats bij één van onze samenwerkingspartners mocht dit thuis niet kunnen. Lees meer

3. Behandeling

Geprotocolleerd basis behandelprogramma: gedurende 4 weken in 5-6 therapieblokken per dag, in 2 groepen van 6 patiënten onder begeleiding van 3 behandelaren. Behandeling volgens de Zorgstandaarden met specifieke aandacht voor het Minnesota Model. De therapieblokken bestaan uit dagelijks een 1op1 met je eigen behandelaar, groepsgesprekken, psycho-educatie en individuele groepseducatie. Je thuissysteem wordt als vast onderdeel betrokken in en bij het behandelproces. Lees meer

4. Terugval preventie

Elke week voor ex-IGHD patiënten een eigen Terugval Preventie Groep. Ondersteunende groepsgesprekken onder leiding van psycholoog, voornamelijk gericht op herkenning van triggers en terugvalpreventie. Tevens heeft de patiënt toegang tot Anonieme zelfhulpgroepen zoals tijdens het verblijf reeds ondervonden en deel uitmakend van het programma. Deze zelfhulpgroepen zijn wereldwijd identiek en in alle middelgrote plaatsen voor handen. Lees meer

Begeleiding en verblijf

Onder permanente begeleiding en regie van (ervaringsdeskundige) professionele groepsbegeleiders (Spec.D.IV) is er ’s avonds introductie en deelname aan zelfhulpgroepen van de AA/NA en CA, een eigen sportruimte en functionele ontspanning in de vorm van yoga (één keer per week). Tevens wordt in het weekend onder begeleiding het door behandeling verplichte huiswerk gemaakt en is er een (in overleg met behandelaar) onder gecontroleerde omstandigheden (online) bezoekmogelijkheid voor familie.

Respect en privacy

Het personeel van IGHD verslavingszorg doet zijn werk vanuit de volle overtuiging dat een leven zonder verslaving mogelijk is en geweldig voelt. Mede door de aanwezige eigen ervaringen overtuigd, willen zij ook jou laten ervaren hoe dit bereikbaar is. Centraal staat bij alles het respect voor jou. Dat betekent ook respect voor jouw privacy. Wat je over jezelf vertelt, is strikt vertrouwelijk. IGHD verslavingszorg informeert niemand over jouw contact met ons en verstrekt geen informatie, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Team

Naast ervaringsdeskundige groepsbegeleiders werkt IGHD verslavingszorg met een gediplomeerd en ervaren team van een vaste psychiater en verslavingsarts, een psychotherapeut en verschillende (GZ/klinisch) psychologen om het behandelproces te begeleiden. Allemaal hebben ze kennis en ervaring op het vlak van verslaving.

Je behandelmanager begeleidt je tijdens het hele traject. Hij is er voor je vanaf de intake, de behandeling en de nazorg. Ook is hij de contactpersoon voor familie en/of partners en de doorverwijzer.

Maak je intake afspraak