Terugvalpreventie

Je bent nu clean! Je hebt nieuw zelfvertrouwen en voelt je energiek

Je hebt weer zin om plannen te maken. Tegelijkertijd voel je ook onzekerheid en spanning. Want je bent zélf wel veranderd, maar je omgeving is hetzelfde gebleven. Vanuit die omgeving wordt je nu regelmatig geconfronteerd met de schade die je verslavingsgedrag heeft veroorzaakt in je werkomgeving, bij je relaties en wellicht op je financiële situatie.

 

Terugvalpreventie

De beste terugvalpreventie en route naar duurzaam herstel is uiteraard het ondergaan van vervolgbehandeling voor je ontdekte en onderkende onderliggende problematiek.

Maar je kan natuurlijk veel meer doen.

Je hebt als patiënt toegang tot Anonieme zelfhulpgroepen zoals tijdens het verblijf reeds ondervonden en deel uitmakend van het programma. Deze zelfhulpgroepen zijn wereldwijd identiek en in alle middelgrote plaatsen voor handen. Ga er heen, ze helpen echt!

 

Terugval Preventie Groep.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor patiënten die bij IGHD verslavingszorg in behandeling zijn geweest en wordt begeleid door onze eigen psychologen. Je kan deze fysiek of online bijwonen. Met behulp van verschillende thema’s wordt er stilgestaan bij wat er belangrijk is in herstel en hoe men kan omgaan met de problemen die daarmee gepaard gaan. Enkele voorbeelden van zulke thema’s zijn: omgaan met stress, omgaan met eigen kwetsbaarheden, ontdekken van eigen kwaliteiten en het vinden van nieuwe activiteiten. Ook kan men tijdens deze bijeenkomst zijn/haar eigen inbreng doen door middel van het delen van eigen ervaringen van herstel.

Ondersteunende groepsgesprekken en anonieme zelfhulpgroepen

Wil je ook clean zijn?