Stoppen met blowen

Veel mensen denken dat blowen ongevaarlijk is en dat je er (bijna) niet verslaafd aan kunt raken. Ze gebruiken het als een kalmeringsmiddel, zodat ze hun problemen en spanningen onderdrukken. Maar, blowen is verslavend voor mensen die (bijna) dagelijks meer dan een halve gram wiet roken.

Hoe merk je dat je verslaafd bent aan blowen? Je hebt de macht niet om te minderen of te stoppen met blowen. Deze onmacht, controleverlies, is het hoofdsymptoom van de ziekte verslaving. Is blowen een dagelijkse bezigheid geworden, haast net zo natuurlijk als ontbijten of tv-kijken, dan kan je ervan uitgaan dat je verslaafd bent. Stoppen met blowen kan erg moeilijk zijn. Zeker als de problemen en spanningen die je hebt onderdrukt door te blowen, opeens op je af komen. De neiging om dan weer te gaan gebruiken is heel groot. Je moet leren om op een andere manier om te gaan met je spanningen en problemen. Wij bieden hulp bij het stoppen met blowen.

 

Individuele Verslavingszorg op maat

Hoe komt het dat je verslaafd aan blowen bent geraakt? IGHD Verslavingszorg neemt ruim de tijd om je te leren kennen. Samen met je behandelmanager en een ervaringsdeskundige begeleider én het team van de psychiater en de verslavingsarts stellen we een plan van aanpak op om van je blowverslaving af te komen. Deze aanpak sluit aan bij jouw individuele behoeften. In vier stappen, de hoekstenen van je fundament tot stevig en langdurig herstel, bereiken we ons gezamenlijke doel.

 

Respect en privacy

Een leven zonder te blowen is mogelijk én voelt geweldig. Daarvan is het personeel van IGHD Verslavingszorg overtuigd. Centraal in je behandeling staat het respect voor jou. Dat betekent ook respect voor jouw privacy. Wat je over jezelf vertelt, is strikt vertrouwelijk. IGHD Verslavingszorg informeert niemand over jouw contact met ons en verstrekt geen informatie over jouw situatie aan anderen, tenzij je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

 

Team

IGHD Verslavingszorg werkt met een vaste psychiater, een vaste verslavingsarts en verschillende (GZ/klinisch) psychologen om het behandelproces te begeleiden. Allemaal hebben ze kennis en ervaring met de afkick behandeling van een verslaving aan blowen. Je vaste behandelmanager begeleidt je tijdens het hele traject. Hij is er voor je vanaf de intake tot het einde van je behandeling.