Behandeling verslaving - 4de stap

Terugval preventie - Ik Blijf Het Doen

Je bent nu clean! Je hebt nieuw zelfvertrouwen en voelt je energiek. Je hebt weer zin om plannen te maken. Tegelijkertijd voel je ook onzekerheid en spanning. Want je bent zélf wel veranderd, maar je omgeving is hetzelfde gebleven. Vanuit die omgeving wordt je nu regelmatig geconfronteerd met de schade die je verslavingsgedrag heeft veroorzaakt in je werkomgeving, bij je relaties en wellicht op je financiële situatie.

IGHD verslavingszorg organiseert een eigen Terugval Preventie Groep.

Het aantal keren dat je deze groepen kan bezoeken is afhankelijk van welk programma je bij ons doorlopen hebt, of na overleg met ons in een lastige periode.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor patiënten die bij IGHD verslavingszorg in behandeling zijn geweest en wordt begeleid door onze eigen psychologen. Met behulp van verschillende thema’s wordt er stil gestaan bij wat er belangrijk is in herstel en hoe men kan omgaan met de problemen die daarmee gepaard gaan. Enkele voorbeelden van zulke thema’s zijn: omgaan met stress, omgaan met eigen kwetsbaarheden, ontdekken van eigen kwaliteiten en het vinden van nieuwe activiteiten. Ook kan men tijdens deze bijeenkomst zijn/haar eigen inbreng doen door middel van het delen van eigen ervaringen van herstel.

door naar Verblijf